Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2022 postitused

Mis moodi mõjutab vabade litsentside juures edasikandumisklausel (copyleft) litsentsivalikut?

Vabade litsentside loomingu edastamiseks on olemas copyleft edasikandumisklausel, et tuletatud loomingu levitamisel ning tehes muudatusi oleksid originaalse säiliksid esialgsed õigused ja vabadused. Selle alusel on ka hea teha litsentsivalik. FSF (Free Software Foundation) alusel on copyleft’i litsentsid jagatud lihtsasti arusaadavasse, nelja kategooriasse: Väga tugev Tugev Nõrk Puuduv copyleft Väga tugeva copyleft litsents (AGPL – Affero General Public License) - siia kuulub näiteks  AGPL (kasutajateks on näiteks Ampache ning OpenLibrary . Sätestav AGPL litsents nõuab, et kõigile komponentidele peaks jääma sama litsents, mida on levitatud võrgu kaudu. Veidi erinev on tugev copyleft (GNU GPL – General Public License). Siia alla kuulub näiteks FreeDOS. Tugeva ja väga tugeva erinev omadus on see, et GPL-i litsentsi juures ei loeta tarkvara levitamiseks seda kui tarkvara komponente kasutatakse ka võrgus. Muus osas peab komponentide juurde jääma sama litsents. Nõrk (GNU LGPL, Mozilla Avali

Rick Falkvinge ja Christian Engströmi "The Case for Copyright Reform" hinnang 2. peatükile

Autoriõiguste reformimisel on antud positiivne ettepanek mitteärilistele autoriõiguste piirangute mittekehtestamisele. Sellisel juhul ei piirata sisuloojate (youtube, tiktok jms) põhiõigusi, et säiliks kultuuriline väljenduse vorm. Hinnang kuuele punktile: 1) Ei tohi olla olukorda, et keegi saaks väita nii et on kirjutanud ABBA või Paul McCartney laule, sest see on jabur. Kuivõrd see on reaalne probleem maailmas, peaks see olema see oleks ikkagi ebaseaduslik. Hea ettepanek, sest moraalne õigus peaks siiani kehtima. 2) Praegused piirangud ei tohiks kehtida tavakodanikele, kes soovivad faile või laule enda vahel jagada. Kuid tänapäeval on autoriõigused arenenud nii kaugele, et see seab tavakodanikele ranged piirangud. See ei tohiks nii olla, sest igapäevainimesed ei kasuta failijagamist ärilistel eesmärkidel. 3) Hetke seisuga on kaitstud tööd elu + 70 aastat takkaotsa. Kindlasti peaks seda aega vähendama, sest äriline eesmärk on juba täidetud ja sisuloojale on keeruline ühiskonnas oma pa

Virginia Shea 10 käsust ja too ajaveebis mõni hea näide omaenda kogemustest.

Võtan enda jaoks arutlusele esimese punkti. 1.  Ole inimene  -  Olen alati täheldanud seda, et kui inimestel esinevad eriarvamused, siis ei pea olema teistega olema üleolev. Nii palju kui on ka inimesi on ka eriarvamusi. Näiteks uudistekommentaariumis lähevad inimesed omavahel sõtta, ehk keegi peab alati teisest üle olema, selle asemel et normaalselt üksteistega läbi arutada või küsida miks keegi sedapidi arvab. Seda on eriti hea näha delfi või postimehe kommentaariumisektsioonis, kus leidub alati inimesi kellel pole oma ajaga mitte midagi paremat teha, kui teist täiesti suvalist inimest sõimata oma arvamuse avaldamise pärast. Igapäevaelus käituvad inimesed silmast silma kohtudes hoopis teistmoodi, sest tagajärgi on kohe tunda, kui kellegi näo otse täis sõimad. Sama ei saa öelda foorumite ja multiplayer mängude kohta, kus väga tavapärane on üksteist halvustav ja üleolev käitumine. See ongi tingitud asjaolust, et tekib "puutumatuse" tunne, sest keegi ei saa sinule füüsiliselt